Grawimetria
Model z kartonu w skali 1:1
oraz gotowy produkt


Grawimetria
leje zasypowe


Grawimetria
lej główny